วิธีแก้ไขเครื่อง AMT-08 โดยใช้โซดา แทน ZERO Oxygen

วิธีแก้ไขเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น AMT-08 โดยใช้โซดา แทน ZERO Oxygen

 

ในกรณีที่จะโซดาแทน ZERO Oxygen คือ

1.ในกรณีที่เราไม่มี ZERO Oxygen 

2.ในกรณีที่เราไปกด Cal ที่ 0 

3.ในกรณีที่เรากด Fresh Air Calibration  ตัวเครื่องยังไม่สามารถวัดค่าของ Oxygen ได้

4.เมื่อเติม Electrolyte เข้าไปแล้ว ทำการ เปิดเครื่อง และ Fresh Air Calibration และ ตัวเครื่องแสดงค่า 0.0 mg/L หรือ ค้างที่ค่า 20.0 mg/L  

 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

1.เตรียมโซดา (สิงห์หรือโซดาช้างก็ได้)

2.กดเปิดเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำขึ้นมาแล้วแล้วกดปุ่ม Cal หน้าจอจะแสดงดังรูปภาพด้านล่าง และปล่อยทิ้งไว้ 2-3 นาที

 

วิธีแก้ไขเครื่อง AMT-08 โดยใช้โซดา

 

3.จากนั้นกดปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน หน้าจอจะแสดงดังรูปภาพ


วิธีแก้ไขเครื่อง AMT-08 โดยใช้โซดา

 

4.เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมโซดาและทำการกดปุ่ม Cal หน้าจอ AMT08 จะแสดงดังรูปภาพด้านล่าง

 

วิธีแก้ไขเครื่อง AMT-08 โดยใช้โซดา

 

5.เมื่อกดปุ่ม cal แล้ว 0 จะกระพริบสังเกตตัวเลขจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ และรอจนกว่าตัวเลขจะลงมาประมาณ 60-75 ดังแสดงในรูปด้านล่าง

 

วิธีแก้ไขเครื่อง AMT-08 โดยใช้โซดา

 

6.จากนั้นกด Yes เพื่อยืนยันเมื่อกด Yes แล้วให้ยกตัวเครื่อง DO METER ขึ้นออกจากโซดา และสังเกตุตัวเลขจะขึ้นประมาณ 7-9 mg/L ดังแสดงดังรูปด้านล่าง

 

วิธีแก้ไขเครื่อง AMT-08 โดยใช้โซดา

 

7.จากนั้นนำตัวเครื่อง Oxygen Meter ไปทดสอบในน้ำประปา ค่าก็จะอยู่ประมาณ 4-6 mg/L  คือตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ   

 

วิธีแก้ไขเครื่อง AMT-08 โดยใช้โซดา