DT-8806H

วิธีการปรับค่าอุณภูมิของตัวเครื่อง DT-8806H

วิธีการปรับค่าอุณภูมิของตัวเครื่อง DT-8806H
-จะปรับก็ต่อเมื่อเรามีอุณหภูมิ มาตารฐานอยู่แล้วหรือเราสามารถปรับได้ถ้าเรามีตัววัดเทียบ

 

วิธีการปรับค่าอุณภูมิของตัวเครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น DT-8806H 
-ให้กดปุ่ม MODE ค้างไว้จนหน้าจอกระพริบ แสดงคำว่า F1 จากนั้นให้กดปุ่มลูกศร ขึ้นหรือ ลูกศรลงเพื่อปรับไปที่ F3 

 

 DT-8806H
.
-เมื่อไปที่ F3 แล้วหน้าจอก็จะแสดงตัวเลข อุณหภูมิ ขึ้นมาให้เราปรับ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) เราสามารถปรับได้โดยการกดลูกศรขึ้น หรือลูกศรลง เพื่อปรับอุณหภูมิ

 

 DT-8806H
.
***ให้ปรับในกรณีที่มีตัวเทียบหรือมี อุณหภูมิ มาตราฐาน เพราะว่าถ้ากดไปโดยที่ไม่มีตัวเทียบจะทำให้เครื่องนั้นวัดค่าอุณหภูมิไม่ตรง
Infrared Thermometer