วิถีการถอด connector

 

วิถีการถอด connector ของตัวเครื่อง DT-620 และ AN200 , AN100 ที่ถูกต้อง

 

          ในการถอดโพรบ เครื่องวัดความเร็วลม หรือ การถอด connector ของตัวเครื่อง DT-620 และ AN200 , AN100 ที่ถูกต้อง

ควรจับบริเวณโคนของ connector เพราะว่าถ้าจับบริเวณสายของตัว โพรบ และทำการดึงโพรบออกจะทำให้สายขาดในได้

 

      การถอด connector ที่ถูกต้อง (ดังแสดงในรูปด้านล่าง)

 

การถอด connector ที่ถูกต้อง
การถอด connector ที่ถูกต้อง

 

     การถอด connector ที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง)

 

การถอด connector ที่ไม่ถูกต้อง
การถอด connector ที่ไม่ถูกต้อง

 

****ห้ามและไม่ควรถอดโดยวิธีนี้เด็ดขาด