วิธี Reset เครื่อง CL200 และ pH100

 

วิธี Reset เครื่อง CL200 และ pH100

 

ในกรณีที่เราจะทำการ reset ตัวเครื่อง CL200 และ pH100 แบรนด์ EXTECH ก็ต่อเมื่อตัวเครื่องนั้นเกิดอาการค้าง 

สำหรับขั้นตอนการ reset มีดังนี้

 

1.ทำการถอดแบตเตอร์รี่ ของตัว เครื่องมือวัด ออก ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที 

  

วิธี Reset เครื่อง CL200 และ pH100

 

2.จากนั้นทำการกดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ 20 วินาที 

  

วิธี Reset เครื่อง CL200 และ pH100

 

3.ทำการใส่แบตเตอร์รี่กับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วทำการกดเปิดเครื่อง (Chlorine Meter)