Vibration

 

ทิศทางการวัดความสั่่นสะเทือนที่ถูกต้อง

 

ในการ วัดความสั่นสะเทือน ที่ถูกต้องควรวัดทั้งหมดสามทิศทางคือ

1.แนวดิ่ง หรือแนว V (Vertical)

2.แนวราบ หรือแนว H (Horizontal)

3.แนวแกนเพลา หรือแนว A (Axial) 

 

ทิศทางการวัดความสั่่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือน

ทิศทางการวัด ความสั่่นสะเทือน

 

จุด วัดความสั่นสะเทือน ที่เหมาะสม

1.จุดที่ใกล้ลูกปืนมากที่สุด

2.จุดที่ตรงเข้าสู่ศูนย์กลางลูกปืน

3.จุดที่รับภาระ(Load)มากที่สุด

4.จุดที่เป็นเนื้อเดียวกันกับ Bearing Housing ถ้ามีฝาครอบ Bearing ควรเจาะเข้าไปวัดให้ใกล้ Bearing ที่สุด

 

การ วัดความสั่นสะเทือน และวิเคราะห์ตามแนวแกนจะบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 

แนวดิ่ง หรือแนว V (Vertical) จะบอกถึงปัญหา

-การหลุด,หลวม

-แบริ่ง สึกหรอชำรุด

-แท่นฐานไม่แข็งแรง

-ยึดสกรูไม่แน่น

 

แนวราบ หรือแนว H (Horizontal)

-Unbalance หรือไม่สมดุล

-การแกว่งของเพลา

 

แนวแกนเพลา หรือแนว A (Axial)

-เพลาไม่ตรงแนวศูนย์

-เพลาคดงอ