445815

วิธีการ Reset ตัวเครื่อง 445815

 

วิธีการ Reset ตัวเครื่อง 445815 EXTECH

ในกรณีที่จะ Reset ตัวเครื่อง 445815 EXTECH ก็คือตัวเครื่องเกิดอาการค้าง วัดค่าไม่ตรง

 

ขั้นตอนการ Reset ตัวเครื่อง

1. เปิดตัว เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ขึ้นมา

 

445815

 

2.เมื่อเปิดเครื่อง 445815 EXTECH ขึ้นมาแล้วให้เรากดปุ่ม MAX/MIN ที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง 

3.เมื่อกดปุ่ม MAX/MIN แล้วหน้าจอจะแสดงค่า Max 

 

445815

 

4.จากนั้นให้เรากดปุ่ม Reset ที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง 1 ครั้ง  

ค่า อุณหภูมิ ที่แสดงอยู่ก็จะหายใปประมาน 2 วินาที

 

445815

 

5.เมือ reset แล้วค่า อุณหภูมิและความชื้น ก็จะแสดงเหมือนเดิม