DO600

 

สาเหตุของตัวเครื่อง DO600 ไม่สามารถวัดค่าได้

 

ปัญหาที่พบมากใน DO Meter การวัดค่า DO ของตัวเครื่อง DO600 EXTECH

1.ตัวเครื่อง DO Meter ไม่สามารถวัดค่า DO ได้

2.ค่า DO ไม่นิ่งสวิงไปสวิงมา

3.ค่า DO ไม่ขึ้น

 

ถ้าเจอปัญหาดังที่กล่าวมานี้ ให้เราตรวจสอบหัวโพรบที่เราใช้วัดค่า

1.ตัวสอบว่าหัวโพรบนั้นมีความสกปรกหรือไม่

DO Meter

2.ตัวสอบว่าน้ำยาอิเล็กโตไลด์ในหัวเมมเบรนนั้นแห้งหรือไม่ถ้าแห้งให้เราเติมน้ำยาอิเล็กโตไลด์ลงไป

น้ำยาอิเล็กโตไลด์

3.ตรวจสอบว่าตรงเมมเบรนนั้นมีลอยฉีกขาดหรือไม่ถ้ามีลอยฉีกขาดหรือลอยรั่วให้เปลี่ยนทันที

เมมเบรน