PH BUFFER POWDER

 

 

วิธีการ ผสมน้ำยาค่ามาตราฐานของ pH ที่เป็นแบบผง

 

-โดยทั่วไปแล้วน้ำยามาตราฐานของค่า pH ก็จะเป็นแบบขวดที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยมาแล้ว

-แต่ถ้าที่ทำงานหรือที่บ้านของเรานั้นมีน้ำยาค่ามาตราฐานของ pH ที่เป็นแบบซองหรือแบบผงเราก็สามารถผสมเองไได้

 

1.สิ่งที่เราต้องเตรียม

-ผงน้ำยาค่ามาตราฐานของ pH

น้ำยาค่ามาตราฐาน pH แบบผง

-เราควรเตรียมน้ำ DI สำหรับการผสมไว้ที่ 250 ml.เพราะว่าผงน้ำยามาตราฐาน 1ซองเราใช้น้ำ250 mL.

-ไม่ควรใช้น้ำดื่ม,น้ำประปา ในการผสมเพราะว่าน้ำพวกนี้จะมีสิ่งเจือปนผสมอยู่

ผสมน้ำยาค่ามาตราฐาน pH แบบผง

-จากนั้นเราก็เทซองน้ำยามาตราฐานลงไปแล้วใช้แท่งแก้วสำหรับคนสาร ในการคนให้ผงของ pH นั้นละลาย

-เมื่อผงน้ำยามาตราฐานละลายเราก็สามารถนำไปใช้ปรับเทียบกับตัวเครื่องได้เลย