วิธีดูตัวเครื่อง AMT-138 ว่าเชื่อมต่อกับ Software หรือไม่

 

วิธีดูตัวเครื่อง AMT-138 ว่าเชื่อมต่อกับ Software หรือไม่

 

เครื่อง GSM Thermo-Hygro Data logger รุ่น AMT-138  

ตัวเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น AMT-138 จะใช้งานร่วมกับ Software แต่บางครั้งตัวเครื่องก็เชื่อมต่อกับ PC ได้บ้างไม่ได้บ้าง      

อันดับแรกให้เราสังเกตที่ software เมื่อตัวเครื่อง AMT-138 นั้นเชื่อมต่อกับ PC 

ตัวเครื่องจะแสดง serial number ของตัวเครื่อง และตัวเครื่อง สามมารถกด Realtime ได้

 

แสดง serial number.

 

Realtime

 

แต่ในบางครังที่ตัวเครื่อง Temperature and Humidity Data logger ไม่เชื่อมต่อกับ Software ตัวเครื่องจะไม่แสดง serial number

หรือจะแสดงเป็นอักษรภาษาอังกฤษขึ้นมา และฟังชั่นการตั้งค่าหรือการโชแบบ Realtime ก็ไม่สามารถกดได้ 

 

การตั้งค่า

 

ในการแก้ไขเบื้องต้น ให้เราลองปิดเครื่องแล้วลองเปลี่ยน Port USB 

ให้ดูว่าตัวเครื่อง PC นั้นมี Software USB หรือไม่ 

ให้ดูว่าระบบ Windows นั้น Support กับ Software หรือไม่