วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง Testo 925 ไม่สามารถเสียบ Probe แบบ Type K ได้

 

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง Testo 925 ไม่สามารถเสียบ Probe แบบ Type K ได้

 

-ในกรณีที่ไม่สามารถเสียบ Probe แบบ Type K เครื่อง Testo 925 ได้ ให้เราสังเกตว่าเสียบถูกขั่วหรือไม่

ขั่วลบจะมีขนาดใหญ่ กว่าขั่วบวก 

-ในกรณีที่เราซื้อ Probe แบบ Type K ไปแล้วเห็นว่า Probe อันเก่าเรานั้นมีลอยหยัก ตรงขั่วลบ แต่ซื้ออันใหม่มากับไม่มีลอยหยักตรงขั่วลบ

สังเกตว่าเสียบถูกขั่วหรือไม่

-ในกรณีที่ซื้อ Probe แบบ Type K มาแล้ว Probe ของใหม่นั้นไม่สามารถใส่กับตัวเครื่องได้ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง)..ถ้าในกรณีนี้ ให้เราดูขั่วให้ตรง แล้วดันลงไปให้สุด 

-เพราะว่า Probe Type K อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการผลิต 

-ถ้าสังเกตเห็นว่า Probe Type K อันเก่ามีลอยหยัก ตรงขาลบแต่อันใหม่ไม่มี ดังนั้นเราไม่ต้องไปคำนึงถึงลอยหยัก ให้เราดูขั่วให้ตรงกันและสังเกตุสัญญาลักษณ์ Type K ที่ โพรบ

-หรือถ้าไม่มั่นใจ ก็ติดต่อสอบถามทางตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต

ดูขั่วให้ตรง แล้วดันลงไปให้สุด

-เมื่อดันเขาไปจนสุดแล้วโพรบสามารถใช้งานได้

ดันเขาไปจนสุด

-สังเกตสัญญาลักษณ์ของ Probe Type K บนตัว Probe ก็ได้

สังเกตสัญญาลักษณ์บนตัว Probe