Davis Vantage Pro

 

วิธีถอดสายเชื่่อมต่อ USB ที่ถูกต้องของตัวเครื่องวัดสภาพอากาศ ของ Davis Vantage Pro 

 

วิธีถอดสายเชื่่อมต่อ USB นั้นบางครั้งเราจะเคยชินกับการถอดออกโดยทันที่โดยไม่ได้คำนึงผลกระทบที่จะตามมา

1.ซึ่งการถอด USB ของเครื่องวัดสภาพอากาศ ของ Davis นั้นไม่ควรถอดออกในทันที

ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับ Port USB ได้และจะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ได้

2.ในการถอด USB ทุกครั้งควรจะถอดแบตเตอรรี่ออกทุกครั้งก่อนที่จะดึง USB ออกโดยตรง

 

ควรถอดแบตเตอรรี่ออกก่อนทุกครั้ง

 

3.port USB นั้นถ้าไม่จำก็ไม่ควรถอดเข้าถอดออกบ่อยๆๆ

port USB ไม่ควรถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ

 

4.หรือมีความจำเป็นที่จะถอดออกบ่อยแนะนำไม่ให้ถอดที่ USBโดยตรง

แต่แนะนำให้ถอดที่สายเชื่อมต่อแทนแต่ก่อนถอดควรนำแบตเตอรี่ออกทุกครั้ง

ถอดที่สายเชื่อมต่อแทน

 

6152 DAVIS INSTRUMENTS ครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station Vantage Pro2 วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน ความดันอากาศ