การดูแลและเก็บรักษา เครื่อง Water Bath

 

การดูแลและเก็บรักษา เครื่อง Water Bath

 

             ในการใช้งานเครื่อง Water Bath หรือ อ่างควบคุมอุณหภูมิ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำและเมื่อเลิกใช้งานก็จะไม่เทน้ำทิ้ง

และบ้างครั้งอาจจะไปใช้กับสารเคมีที่มีความเป็นกรดที่มีริดกัดกร่อนโลหะและอโลหะ ซึ่งถ้าใช้ไปนานๆ ก็อาจจะทำให้ตัว Body และถังนั้นเสียหายได้ 

 

วิธีการเก็บรักษา

1. หลังเลิกใช้งานอ่างน้ำร้อนแล้วควรเปลี่ยนถ่ายน้ำทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้

2. การทำความสะอาด ควรเช็ดทำความสะอาดที่ขดลวดทำความร้อนและอ่างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง โดยไม่ควรใช้ของมีคม หรือกระดาษ

ทรายถูหรือขัดที่ (Heater) และอ่าง

3. ควร Drain น้ำทิ้งและทำความสะอาด Water Bath ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานหลายๆ วัน 

4. ในส่วนของสารเคมีที่นำมาใช้ภายในอ่างน้ำร้อนที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเสร็จ ให้รีบทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง

5. ถ้าใช้กับสารเคมีให้ทำความสะอาดบริเวณภายนอกทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

6. ควรใช้น้ำกลั่นหรือ น้ำกรอง ในการใช้งาน เพื่อป้องกันค่าบตะกลันที่จะจับที่ตัว Heater หรือตัวอ่างน้ำร้อน