วิธีทำความสะอาดหัววัด ph controller

 

วิธีทำความสะอาดหัววัด ph controller

 

ลักษณะหัววัดที่ไม่ได้ทำความสะอาด

 

หัววัดที่ไม่ได้ทำความสะอาด

 

วิธีการบำรุงรักษาหัววัดควรทำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของหัววัด การทำความสะอาดทำได้โดยการนำหัววัดมาล้างด้วย

น้ำสะอาด หรือถ้าหัววัดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ำยาล้างจานเจือจางกับน้ำสะอาด โดยทำการแกว่งหัววัดในน้ำสะอาดหรือน้ำยาล้างจานที่เจือจางแล้ว

 

ลักษณะวิธีการแกว่งหัววัดในน้ำสะอาดหรือน้ำยาล้างจานที่เจือจาง

 

วิธีการแกว่งหัววัดในน้ำสะอาด

 

ควรตรวจเช็คหัวโพรบ PH อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ในส่วนของการปรับเทียบกับค่า PH มาตารฐานควรทำท 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อเป็นการตรวจเช็คหัววัด ว่ายังสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่ แล้วยังช่วยเช็คค่า

ความถูกต้องและความแม่นยำในการวัดอีกด้วย ควรใช้น้ำยา PH มาตารฐานที่ค่า 4,7,10 ในการปรับเทียบ