วิธีแก้ไขการติดตั้ง software เครื่อง WMR-200 ไม่ได้

 

วิธีแก้ไขการติดตั้ง software โปรแกรมเครื่องวัดสภาพอากาศ WMR-200 ไม่ได้

 

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บ http://global.oregonscientific.com/customerSupportSearchResult.php เลือกรุ่น WMR 200

2.คลิ๊กขวาที่ Installer เลือก Properties > compatibility >ติ๊กถูกที่ช่อง Run this program in compatibility mode for > กด Apply >Ok 

 

Installer

 

3.กด Ok รอจนกว่าจะเสร็จ (เครื่องวัดสภาพอากาศ WMR-200)

 

กด Ok

 

WEATHER STATION