วิธีแก้ไขเครื่อง 42280 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

 

วิธีแก้ไขเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น รุ่น 42280 เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

 

เมื่อเราลง Software แล้วตัวเครื่อง Temperature and Humidity Datalogger รุ่น 42280 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

ข้อสังเกตุเบื้องต้น

1.port USB ที่ PC เสียหรือไม่

2.ได้ลง Driver USB หรือไม่

3.Com Port ของตัวเครื่องตรงกันหรือไม่

 

อาการแบบนี้ส่วนใหญ่จะมาจาก Com Port ของตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นไม่ตรงกัน จึงทำให้ตัวเครื่องไม่สามารถ connect กันได้

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

1.เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้ไปที่ Com set 

2.หน้าต่าง Comm Port setting จะขึ้นมา 

3.ให้ดูที่ Port No. ว่าอยู่ที่เท่าไร 

 

Comm Port setting

 

4.จากนั้นให้ คลิกขวา ที่ My computer แล้วเลือก Manage

แล้วไปที่ Device Manage 

จากนั้นไปที่ Silicon labs 

และสังเกตุที่ COM ว่าตรงกับตัว Programใน Soft ware หรือไม่ 

ถ้าไม่ตรงให้เปลี่ยน COM Port ให้ตรงกัน 

 

Manage

 

Silicon labs

 

5.เมื่อ Com port ตรงกัน ตัวเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นก็จะสามารถเชื่อมต่อ กับ Softwareได้