จุดที่ต้องทำความสะอาด Probe DO ในกรณีที่ไม่สามารถวัดค่าได้

 

จุดที่ต้องทำความสะอาด Probe DO ในกรณีที่ไม่สามารถวัดค่าได้

 

วิธีแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่ไม่สามารถวัดค่า Do ได้

อันดับแรกให้ตรวจเช็คที่ Probe ก่อน สาเหตุอาจมาจาก

1.Probe Do มีความสกปรก

2.น้ำยา electrolyte แห้ง

3.หัว Membrane ขาด

 

ในกรณีที่โพรบสกปรก เราสามารถทำความสะอาด Probe ได้ โดยจุดที่ต้องทำความสะอาดจะมีสองจุด

เราจะต้องใช้กระดาษทรายในการขัดทำความสะอาด (กระดาษทรายจะแถมมาให้ในชุด)

1.จุดที่เป็นเหมือนสะปริง เพราะถ้าใช้ไปนานๆจะทำให้เกิดคราบสกปรกเกาะบริเวณ สะปริงได้ถ้ามีคราบสกปรกให้ใช้กระดาษทรายขัดออก 

 

จุดที่เป็นเหมือนสะปริง

 

2.จุดที่สองสังเกตุตรงที่หัวเป็นทองแดง ว่ามีความสกปรกหรือไม่ ถ้ามีให้ทำความสะอาดหรือใช้กระดาษทรายขัดเบาๆระวังอย่าให้ทองแดงหลุด  

 

หัวที่เป็นทองแดง

 

เมื่อทำความสะอาดทั้งสองจุดนี้แล้วจากนั้นก็ทำการ คาริเบทเฟสแอร์ หลังจากคาริเบทเฟสแอร์แล้วค่าจะอยู่ประมาณ 6-9 mg/l

 

คาริเบทเฟสแอร์