วิธีต่อสายของโพรบเครื่อง MC-7825PS ในกรณีที่สายขาดด้านใน

 

วิธีต่อสายของโพรบเครื่อง MC-7825PS ในกรณีที่สายขาดด้านใน

 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสายของโพรบ เครื่อง moisture meter รุ่น MC-7825PS ในกรณีที่สายขาดด้านใน

 

1.ใช้ไขควงไขน๊อตที่อยู่ด้านบนโพรบออก (ตามรูปด้านล่าง)

ใช้ไขควงไขน๊อตที่อยู่ด้านบนออก

 

2.จากนั้นสังเกตุดูสายว่าช่วงไหนขาดหรือหลุดออกไป

สังเกตุดูสายว่าขาดหรือหลุดช่วงไหน

 

สังเกตุดูสายว่าขาดหรือหลุดช่วงไหน

 

3.เมื่อทำการต่อสายเรียบร้อยแล้วก็ทำการประกอบเหมือนเดิม

ต่อสายเรียบร้อยแล้วประกอบเหมือนเดิม