วิธีตรวจเช็คเครื่อง HE173 Temperature and Humidity Data Logger

 

 

วิธีตรวจเช็คเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น (Temperature and Humidity Data Logger) รุ่น HE173

ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ 

ในกรณีที่ใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น ไปประมาณ 4-6 เดือน หรือ 1-2 ปี ปัญหาที่พบคือ 

1.กดปุ่มแล้ว ตัวเลขไม่แสดง

2.เมื่อ Download ข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถ Download ข้อมูลได้

3.เมื่อ กดดู list data แล้ว วันที่ จะไม่ตรงกับปัจจุบัน 

 

วิธีแก้ไข

1.ให้ถอดแบตเตอรี่ ออกมาวัดดูว่ายังมีแบตเหลืออยู่หรือไม่

2.ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องทิ้งไว้ 30 นาที หรือ 1ชั่วโมง

***ปัญหาส่วนใหญ่ที่เป็นคือ แบตเตอรี่หมด ถ้าเปลี่ยนแบตรี่ให้ก็สามารถใช้ได้ปกติ แบตเตอรรี่ที่ใช้ ขนาด 3.6 V.

 

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น (Temperature and Humidity Data Logger) รุ่น HE173