การ Reset เครื่อง EC500 กรณีเปิดเครื่องแล้วค่าไม่เริ่มที่ 0 uS เบื้องต้น

 

การ Reset เครื่อง EXTECH EC500 กรณีเปิดเครื่องแล้วค่าไม่เริ่มที่ 0 uS เบื้องต้น

 

1.ปิดเครื่อง EC500 แล้วทำการกดปุ่มทั้ง 3 ปุ่มพร้อมกันEC500

 

2.เมื่อกดทั้ง 3 ปุ่มแล้วหน้าจอจะขึ้น dFLE รอสักครู่ 

 

3.รอจนกว่าจะเสร็จ

 

 

EC500 / EXTECH เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, TDS, ความเค็ม, PH และอุณหภูมิ

วัดได้ 5 แบบในหัววัดเดียวกัน คือ วัดค่า ความนำไฟฟ้า, TDS, ความเค็ม, pH และ อุณหภูมิ ได้

Conductivity, TDS, Salinity, pH , and Temperature