วิธีการตรวจสอบและถอดโพรบเครื่อง MT200 ว่าขาดตรง connector หรือไม่

 

วิธีการตรวจสอบและถอดโพรบเครื่อง MT200 ว่าขาดตรง connector หรือไม่

 

ในส่วนของตัวเครื่องวัดความหนาเหล็ก รุ่น MT200 ปัญหาที่พบบ่อยคือสายขาดด้านในฝั่ง connector

ปัญหาเกิดจากผู้ใช้ทำการถอดโพรบไม่ถูกวิธี คือการดึงสายออกโดยตรง

 

ลักษณะที่ถูกต้องในการถอดโพรบ คือควรจับที่ connector ไม่ควรจับที่สาย 

 

จับที่ connector ไม่ควรจับที่สาย

 

ถ้าสงสัยว่าสายขาดฝั่ง connector เราสามารถถอดโพรบออกมาเช็คได้และในส่วนของ connector สามารถหมุนออกได้

 

หมุน connector ออก

 

เมื่อหมุน connector ออกมาแล้ว

 

ถอด connector ออกแล้ว

 

จากนั้นให้สังเกตุว่าจุดที่บัดกรีนั้นขาดหรือไม่

 

สังเกตุจุดบัดกรีว่าขาดหรือไม่

 

ถ้าจุดนี้ขาดให้ใช้หัวแร้งบรัดกรีเข้าไปเหมือนเดิม จากนั้นก็ทำการประกอบเข้าเหมือนเดิม