การใช้กระดาษทรายละเอียดทำความสะอาดโพรบ DO ของเครื่อง DO900 และ DO700

 

การใช้กระดาษทรายละเอียดทำความสะอาดโพรบ DO ของเครื่อง DO900 และ DO700

 

การใช้กระดาษทรายละเอียดทำความสะอาดโพรบ DO ของเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น DO900 และเครื่องวัดกรดด่าง รุ่น DO700

กระดาษที่ใช้ทำความสะอาดจะมีมาให้อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง

กระดาษที่ใช้ทำความสะอาด

ลักษณะโพรบที่ไม่ได้ทำความสะอาด

โพรบที่ไม่ได้ทำความสะอาด

นำกระดาษที่ให้มาขัดรอบๆ รวมถึงบริเวณปลายโพรบด้วย

นำกระดาษมาขัดโพรบ

นำกระดาษมาขัดโพรบ

ลักษณะโพรบที่ทำความสะอาดแล้ว

โพรบที่ทำความสะอาดแล้ว