วิธีใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องของเครื่อง AMT138

วิธีใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องของเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น รุ่น AMT138

 

ใส่ซิมการ์ดตามรูปด้านข้างตัวเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น

 

ใส่ซิมการ์ด

 

ใช้ปลายเล็บกดหรือใช้วัสดุที่มีปลายแหลมกดซิมการ์ดลงไปจนเข้าล็อกจะมีเสียงดังคลิ๊ก

 

กดซิมการ์ดลงไปจนเข้าล็อก

 

ซิมการ์ดจะเข้าล๊อกพอดีตามรูป

 

ซิมการ์ดเข้าล๊อกพอดี

 

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น รุ่น AMT138