วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเครื่อง MB50 ไม่สามารถกดปุ่ม Menu ได้

 

วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเครื่อง MB50 ไม่สามารถกดปุ่ม Menu ได้

 

วิธีแก้ไขเบื้องต้นเครื่อง MB50 ไม่สามารถกดปุ่ม Menu และปุ่ม Method ได้

1.ปัญหาเบื้องต้นที่ไม่สามารถกดปุ่ม Menu และ Method 

 

ไม่สามารถกดปุ่ม Menu และ Method ได้

 

2.เบื้องต้นให้สังเกตพื้นที่ที่ตั้งเครื่อง MB50 ว่าพื้นที่นั้นเอียงหรือไม่

3.ควรตั้งตัวเครื่อง Hotplate stirrer ให้ไม่ควรเอียงไปทางใดทางนึง 

4.ให้สังเกตุจุดลูกน้ำทางด้านหลังตัวเครื่อง Hotplate stirrer ควรให้ตรงและกึ่งกางเสมอ ควรสังเกตุทุกครั้งก่อนการทำงาน

 

สังเกตุจุดลูกน้ำทางด้านหลังตัวเครื่องควรให้ตรงและกึ่งกางเสมอ

 

5.การปรับตัวเครื่องกวนสารให้ตรงนั้นให้ปรับหมุนที่จุดหมุนที่ฐานตัวเครื่อง

 

ปรับตัวเครื่องให้ตรง