วิธีแก้ไขเบื้องต้น เครื่อง AD4A เปิดไม่ติด

 

วิธีแก้ไขเบื้องต้น เครื่องวัดความชื้น รุ่น AD4A เปิดไม่ติด

 

จากปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เครื่อง AD4A ใช้ไปสักระยะนึ่งตัวเครื่องจะเปิดไม่ติด

และบางครั้งเก็บตัวเครื่องไว้ 4-5 เดือนแล้วนำเครื่องวัดความชื้นออกมาใช้และตัวเครื่องก็เปิดไม่ติด

 

วิธีตรวจเช็คเบื้องต้น

1.อันดับแรก ให้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพราะส่วนใหญ่แบตเตอรี่จจะหมด

2.ถ้าเก็บเครื่อง Moisture Meter ไว้นานและไม่นำออกมาใช้ อันดับแรกใ้สังเกตุที่แบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่นั้นเสื่อมคุณภาพหรือไม่

และให้สังเกตุที่ขั้วแบตเตอรี่ว่ามีคาบออกไซที่เกิดจากแบตเตอรี่หรือไม่ ถ้ามีให้ใช้น้ำยาล้าง Mainbord ล้างทำความสะอาดแล้วใช้ลมเป่าให้แห้ง

 

วิธีการถอดตัวเครื่อง

2.1 ) ถอดน๊อต 4 ตัว ที่ด้านหลังตัวเครื่องวัดความชื้น AD4A

 

 ถอดน๊อต 4 ตัว ที่ด้านหลังตัวเครื่อง

 

2.2 ) สังเกตตรงที่ วงกลม สีแดง ว่ามีคาบ อ๊อคไซของแบบเตอรี่นั้นเกาะอยู่หรือไม่

ถ้ามีให้ใช้น้ำยาล้าง Mainboard ล้างทำความสะอาดแล้วเป่าให้แห้

 

สังเกตว่ามีคาบอ๊อคไซของแบบเตอรี่เกาะอยู่หรือไม่

 

**เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก User ใส่แบตเตอรี่คาไว้และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน