CP210

ปัญหาเครือง CP210 ตัวเลขวิ่งตลอดในขณะไม่มีการวัดค่า

ปัญหานี้ให้เราสังเกตุจากตัวเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก

1. ให้เรากดปุ่ม Zero ที่อยู่ด้านในตัวเครื่อง Pressure Transmitter เป็นอันดับแรก

CP210

2. ถ้ากดแล้วตัวเลขยังวิ่งอยู่ หรือค่าที่อ่านได้นั้นไม่เป็นศูนย์อันดับต่อไปให้เราถอดสายยางที่อยู่ด้านในตัวเครื่องวัดความดันลมออกทั้งสองเส้น

CP210

3. จากนั้นให้เราถอดจุดเชื่อมต่อสายออก (ที่แท่งสแตนเลส)

CP210

4. เมื่อเราถอดแท่งสแตนเลสออกมาแล้วให้เราลองใช้ปากเป่าดูว่าลมสามารถไหลออกได้สะดวกหรือไม่
ถ้าเป่าแล้วสังเกตุว่าลมไม่ออกหรือออกไม่สะดวกให้ใช้เข็มเย็บผ้าแหย่เข้าไป

CP210

5. เมื่อใช้เข็มแหย่เข้าไปแล้วจะสังเกตุว่า มีผงฝุ่นที่เกาะตัวกันเป็นก้อนไปอุดอยู่ที่แท่งสแตนเลส ให้นำเอาผงฝุ่นออกให้หมด และเอาแท่งสแตนเลสไปล้างทำความสะอาด 

CP210

6. ปัญหาที่ตัวเลขวิ่งตลอดเวลา เกิดมาจากผงฝุ่นที่ไปอุดที่ท่อสแตนเลส 

7. ปัญหานี้อาจเกิดจากการที่ เรานำตัวเครื่องไปวัดในที่ที่มีฝุ่นละอองและมีความชื้น จึงทำให้ฝุ่นนั้นจับตัวกันเป็นก้อนแล้วไปอุดที่ท่อสแตนเลส