PONPE WD1

การตั้งค่าองศาใบพัดทิศทางลมของเครื่อง PONPE WD1

1. ทำการกำหนดจุดที่จะติดตั้งเสาสัญญาณก่อนว่าจะติดตั้งอยู่ในรูปแบบไหน เช่น ภาพที่แสดง

PONPE WD1

2. ทำการวางเสาสัญญาณให้ตรงกับทิศทางที่จะทำการติดตั้ง จากนั้นถอดใบพัดทิศทางลมออก แล้วทำการปรับค่ามุมให้ได้ 0 องศา นำคีมหนีบมาล็อคเพื่อไม่ให้ค่าองศาเปลี่ยนไปจาก 0 จากนั้นดูที่เข็มทิศว่าทิศเหนือชี้ไปทางไหน แล้วนำใบพัดทิศทางลมติดตั้งกับเสาสัญญาณโดยให้หัวลูกศรของใบพัดหันไปทางทิศเหนือ แล้วลองหมุนใบพัดดูว่าที่หัวลูกศรชี้ไปทางทิศตะวันออก ค่าที่ได้อยู่ประมาณ 90 องศาไหม ถ้าเป็นไปตามนี้เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าองศาของ เครื่องวัดความเร็วลม

PONPE WD1