DO700

การลบข้อมูลเครื่อง รุ่น DO700

1. เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลแล้วจะสังเกตุเห็นที่หน้าจอมุมขวาด้านบนของเครื่อง DO700 แสดงสัญลักษณ์ M+

DO700

 

2. ถ้าจะต้องการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ให้กดปุ่ม M+/RM ค้างไว้ จนกว่าสถานะ M+ จะเปลี่ยนเป็น RM

DO700

 

3. เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น RM แล้วให้ กดปุ่ม ENTER ค้างไว้

DO700

 

4. เมื่อกดปุ่ม ENTER ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอ จะแสดงคำว่า Clr เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า Clr ให้ปล่อยมือ

DO700

 

5. จะสังเกตุได้ว่าสถานะ M+ จะหายไปแสดงว่าเราได้ลบข้อมูลที่บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว

DO700