เครื่องวัดคุณภาพน้ำ | Water Quality Meter 

เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ เช่น ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น-ใสของน้ำ ทดสอบความกระด้างน้ำ วัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ เป็นต้น เพื่อบอกถึงสิ่งปนเปื้อนในน้ำ ความเหมาะสมของน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และยังนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการบำบัดน้ำได้

ทางบริษัท PONPE จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำที่มีคุณภาพ และมีให้เลือกหลากหลาย เช่น

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง หรือ PH Meter คือเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ หรือของเหลว เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ น้ำในสระว่ายน้ำ หรือใช้ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร, การผลิตกระดาษ เป็นต้น

PH300 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter)   PH-200 เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ   MI150-E เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter)

 

 

                

PONPE-590 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter)

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter)

เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในสารละลายหรือในน้ำเสีย มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร

AR8210 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ   DO600 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter)   DO900 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO Meter)

เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter

เครื่องมือสำหรับวัดความใสของน้ำ น้ำที่มีความขุ่นมากจะมืดมัว หรือทึบแสง ในขณะที่น้ำที่มีความขุ่นต่ำมากจะใส หรือโปรงแสง ความสามารถของน้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้

PONPE_509TU เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter)   เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter)

 

ทำไมลูกค้าจึงเลือกซื้อ เครื่องวัดคุณภาพน้ำกับ PONPE

1. เพราะ PONPE เป็นบริษัท จัดจำหน่ายเครื่องมือวัด มายาวนาน สินค้าที่ลูกค้าได้รับผ่านการทดสอบคุณภาพก่อนจัดส่งสินค้า จึงมีลูกค้ารายเก่าและรายใหม่สั่งซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำกับ PONPE อยู่เสมอ

2. PONPE มีเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำที่หลากหลาย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ลูกค้าสามารถเลือกชมตัวอย่างสินค้าได้สะดวกผ่านทางหน้าเว็บหรือแคตตาล็อคสินค้าของ PONPE 

3. ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้ามีหลายช่องทาง ทาง PONPE มีฝ่าย PRODUCT ENGINEER คอยให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า ลูกค้าที่ซื้อกับทางบริษัทจึงมั่นใจได้ว่าได้สั่งซื้อสินค้าตรงกับความต้องการใช้งาน

4. สินค้าที่ซื้อกับ PONPE มีการรับประกันสินค้า และ PONPE มีฝ่ายบริการหลังการขาย พร้อมดูแลคุณลูกค้า