0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

KestrelMet® 6000

KestrelMet® 6000 Wireless Weather Statio เครื่องวัดสภาพอากาศ

Availability: กรุณาสอบถามค่ะ

KestrelMet® 6000 Wireless Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ มีเซ็นเซอร์ขั้นสูงครบชุดสำหรับตรวจสอบสภาพอากาศและวัดความเร็วและทิศทางลม ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนอย่างแม่นยำ และทนทาน มี Wi-Fi ติดตั้งง่ายสะดวก รวดเร็ว
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Product Tags

KestrelMet® 6000 Wireless Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ

    The KestrelMet 6000 weather station is a top-of-the-line weather station designed for accuracy, durability, and affordability. The weather station offers a full suite of advanced sensors for accurately monitoring conditions and measuring wind speed and direction, barometric pressure, relative humidity, temperature, and rainfall. Ready to start reporting right out of the box, the KestrelMet 6000 comes pre-configured for quick and easy install. Choose from Wi-Fi or cellular data transmission.

SENSORS Accuracy (+/-) Resolution Range Notes
Wind Speed
larger of 5% or 1 mph
between 1 to 57 mph
0.1 mph
0.1 knot
0.1m/s
0.1 km/hr
1 to 145 mph
1 to 64.8 m/s
1 to 126 knots
1 to 233.3 km/hr
Wind speed is measured continuously andstored in station memory as a series of 2second averages. The reported wind speedis the average over the 15 minute logginginterval. The highest measured speedduring the logging interval is reported asthe gust value.
Wind Direction
1° ~ 360°
Wind direction is measured continuously
and stored in station memory as a series
of 2 second averages. The reported
wind direction is the average scalar
direction over the 15 minute logging
interval. The gust direction is the average
scalar direction for the 2 second record
corresponding to the gust value.
Temperature
0.45° F
0.25° C
0.1° F
0.1° C
-40° to 140° F
-40° to 60° C
Temperature is measured once per minute.The reported temperature is the averagevalue for the 15 minute logging interval.High and low temperatures are based onthe 1-minute readings.
Relative Humidity
(typical)
1.5% between
0 - 80%
1%
0 to 100%
See fig T for accuracy tolerance over the
RH range. Humidity is measured once
per minute. The reported humidity is the
average value for the 15 minute logging
interval. High and low RH are based on the 1-minute readings.
Barometric and
Absolute Pressure
1.5 mbar/hPa
0.044 inHg
1.1 mmHg
0.1 mbar/hPa
0.01 inHg
0.1 mmHg
600 to 1100 mbar/hPa
17.72 to 32.48 inHg
450.0 to 825.1 mmHg
Pressure is measured once per minute. Thereported pressure is the average value forthe logging interval. High and low pressuresare based on the 1-minute readings.
Rain Rate
5% at 2”/hr
(5% upgradeable
to 2%)
0.01 in/hr
0.1 mm/hr
0 to 7.8 in/hr
Rainfall is measured continuously in 0.2
mm increments (tipping bucket calibration
volume)

 

 

สินค้าราคาพิเศษ

Contact Us

Copyright © 2015 ponpe.com. All Rights Reserved.
การจ่ายเงิน