0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

Antifreeze/Battery/Cleaning Fluids Refractometer

Antifreeze/Battery/Cleaning Fluids Refractometer อุปกรณ์ที่ใช้วัดความเข้มข้นของสารละลาย โดยหลักการหักเหของแสง ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติทางกายภาพของสารนั้น

ทั้งหมด 1 - 10 จาก 10
ปก_RHA-200ATC
RHA-200ATC

RHA-200ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

2,900.00 ฿
RHA-200ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer E:-60°C-0°C P:-50°C-0°C B:1.100-1.400sg optical refractometer
RHA-100ATC
RHB_60023

RHA-100ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-100ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer E:-84°F-32°F P:-60°F-32°F B:1.100-1.400sg optical refractometer
RHA-218ATC
RHB_600647

RHA-218ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-218ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer E:-50°C-0°C(70%-0) P:-50°C-0°C (70%--0) optical refractometer
RHA-300ATC
RHB_60053

RHA-300ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-300ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer E:-60°F-32°F P:-50°F-32°F B:1.15-1.30sg optical refractometer
RHA-402ATC
RHB_60075

RHA-402ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-402ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer E:-50°C-0°C P:-50°C-0°C B:1.15-1.30sg optical refractometer
RHA-403ATC
RHB_60083

RHA-403ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-403ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer E:-50°C-0°C P:-50°C-0°C C:-40°C-0°C B:1.15-1.30sg optical refractometer
RHA-503ATC
RHB_60022

RHA-503ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-503ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer B:1.100-1.400sg E:-50°C-0°C P:-50°C-0°C C:-40°C-0°C optical refractometer
RHA-600ATC
RHB_60058

RHA-600ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-600ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer E:-70°C-0°C(-90°F-32°F) P:-60°C-0°C(-70°F-32°F) optical refractometer
RHA-701ATC
RHB_60033

RHA-701ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-701ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer เครื่องวัดการหักเหของแสง AdBlue เป็นเครื่องวัดที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบความเข้มข้นของยูเรียใน AdBlue
RHA-801ATC
RHB_60011

RHA-801ATC / JEDTO Antifreeze/Battery/ Cleaning Fluids Refractometer

RHA-801ATC / JEDTO จะช่วยตรวจสอบได้ว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยน DEF ของคุณหรือไม่! DEF เก่า จะมีประสิทธิภาพน้อยในการบำบัด NOx, ดังนั้นน้ำมัน DEF ที่ได้รับการบำรุงรักษาจะช่วยลด NOx ได้

Contact Us