การตรวจสอบ HACCP ประหยัดเงินได้มากกว่า 600 ปอนด์ต่อปีด้วยขั้นตอนง่ายๆ
มาตรฐาน HACCP คืออะไร

- มาตรฐาน HACCP คืออะไร ? 

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point คือ มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ผ่านกระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้า รวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

- การวิเคราะห์ HACCP ทำขั้นตอนแบบใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพต่อผลิตภัณฑ์

เครื่องบันทึกข้อมูลทำให้กระบวนการถ่ายอุณหภูมิเป็นไปโดยอัตโนมัติ อนุญาตให้ถ่ายอุณหภูมิตามช่วงเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้และจะสำรองผลลัพธ์แบบดิจิทัล การขจัดความจำเป็นที่พนักงานจะต้องใช้เวลาและจดอุณหภูมินั้นหมายความว่าจะมีเวลาว่างและสามารถประหยัดเงินได้และเราเชื่อว่านี่เป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณหากไม่มี DATA  LOGGER  ทีมฝ่ายผู้ผลิตจะต้องวุ่นวายหลายครั้งด้วยการค้นหาสมุดบันทึกและปากกาทำงานจากนั้นไปที่จุดควบคุมต่างๆเพื่ออ่านและจดบันทึกอุณหภูมิ การดำเนินการนี้ใช้เวลามากและมีช่องว่างมากสำหรับข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเป็นผลเสียต่อผลิตภัณฑ์

 

- DATA  LOGGER  ที่จะช่วยบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้นควบคุมผลิตภัณฑ์

เครื่องบันทึกข้อมูลความชื้นอุณหภูมิรุ่น RH520A-220 แสดงการบันทึกข้อมูลบนจอดิจิตอลนอกจากนี้ยังแสดงวันที่ และเวลาและมีฟังก์ชั่นแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด

เครื่องบันทึกข้อมูลความชื้นอุณหภูมิรุ่น RH520A-220 แสดงการบันทึกข้อมูลบนจอดิจิตอลนอกจากนี้ยังแสดงวันที่ และเวลาและมีฟังก์ชั่นแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดตัวเครื่องสามารถดาวโหลดข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยการเชื่อมต่อพอร์ต RS232 นอกจากนี้ช่วงการวัดที่แตกต่างกันถึง 100 ℃

Specifications
ข้อกำหนด
ความสามารถ
ขนาด  ( กว้าง * ยาว * สูง ) มม.
129 * 195 *22 มม.
ช่วงการวัดอุณหภูมิ
-20°F  - 140°F
ช่วงการวัดความชื้น
10  - 95%RH
ความสามารถการเก็บค่า
49,000 ข้อมูล
ความสามารถในการเชื่อมต่อ PC
พอร์ต RS-232 / USB
ความแม่นยำในการวัด (อุณหภูมิ  /  ความชื้น )
1.8°F  / 3%
แหล่งจ่ายพลังงาน
Adapter   220 VAC 50 Hz

เครื่องบันทึกข้อมูลความชื้นอุณหภูมิรุ่น RH520A-220 สามารถบันทึกข้อมูลการวัดความชื้นอุณหภูมิแบบ REALTIME ซึ่งสามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ด้วย Software ที่เคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้

- DATA  LOGGER  มีความสำคัญอย่างไรในการตรวจสอบ HACCP

  • - การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคได้ ในทุกขั้นตอนการผลิต
  • - การกำหนดจุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิต ให้มีค่าที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัย
  • - การจัดทำบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
  • - ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • - เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่ระบบคุณภาพ ISO 9000

ข้อมูลอ้างอิง : https://temperature.co.uk/haccp-checks-save-over-600-a-year-with-this-easy-step/