0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก


FREE DELIVERY !

สั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

Demonstration-Training

OPEN ( MON-FRI )

8.00 AM - 5.30 PM

Moisture Balance Analyzer

เครื่องวัดความชื้น ชั่งวิเคราะห์ความชื้น ทั้งแบรนด์ Ohaus AND สำหรับห้องปฎิบัติการ LAB และงานทั่วไป

Moisture Analyzer

ทั้งหมด 1 - 7 จาก 7
Sale
MB23

Ohaus MB23 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น

34,900.00 ฿
39,900.00 ฿
Ohaus MB23 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น โดยการอบและชั่งนำ้หนัก ในการวิเคราะห์ค่าความชื้น ความละเอียด 0.1%
MB25
mb25

Ohaus MB25 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น

Ohaus MB25 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น โดยการอบและชั่งนำ้หนัก ในการวิเคราะห์ค่าความชื้น
MB27

Ohaus MB27 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น

Ohaus MB27 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น โดยการอบและชั่งนำ้หนัก ในการวิเคราะห์ค่าความชื้น ความละเอียด 0.01% ให้ความร้อนโดยหลอด Halogen
Sale
MB609

JEDTO MB60 MB61 MB62 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น

25,900.00 ฿
29,900.00 ฿
JEDTO MB60 MB61 MB62 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น ราคาถูก โดยการอบและชั่งนำ้หนัก ในการวิเคราะห์ค่าความชื้น ความละเอียด 0.50%
MB65

JEDTO MB65 MB66 MB67 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น

JEDTO MB65 MB66 MB67 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น ราคาถูก โดยการอบและชั่งนำ้หนัก ในการวิเคราะห์ค่าความชื้น ความละเอียด 0.1% ถึง 0.01%
MB68

JEDTO MB68 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น

JEDTO MB68 Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้น โดยการอบและชั่งนำ้หนัก ในการวิเคราะห์ค่าความชื้น ความละเอียด 0.01%

Contact Us