0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿
เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก


FREE DELIVERY !

สั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

Demonstration-Training

OPEN ( MON-FRI )

8.00 AM - 5.30 PM

เครื่องแจ้งเตือน ควบคุม SMS ทางข้อความ สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อสั่งแจ้งเตือนได้ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น เครื่องวัดคุณภาพน้ำ pH / EC / TDS / DO เครื่องวัด Gas และอุปกรณ์อื่นๆ

โดยเครื่องสามารถสั่งงานให้ไปปิด หรือ เปิด อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ เช่น พัดลม pump หน้าต่าง 

ทั้งหมด 1 - 2 จาก 2
PRT-SMS1
SMS Alarm Control

PRT-SMS1 / JEDTO GSM SMS Alarm & Controller

PRT-SMS1 / JEDTO GSM SMS Alarm & Controller แจ้งเตือนและควบคุม SMS ทางข้อความ สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อสั่งแจ้งเตือนได้ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น เครื่องวัดคุณภาพน้ำ pH / EC / TDS / DO เครื่องวัด Gas และอุปกรณ์อื่นๆ
RTU5013 SMS Alarm Control
RTU5013 JEDTO

RTU5013 / JEDTO เครื่องวัดอุณหภูมิ SMS Alarm Control

RTU5013 / JEDTO เครื่องวัดอุณหภูมิ SMS Alarm Control / GSM Temperature Monitoring Alarm

Contact Us