Buffer Solution

น้ำยามาตรฐาน (Buffer Solution)

น้ำยามาตรฐานสำหรับการปรับเทียบการดูแลรักษาและทำความสะอาด

Milwaukee มีน้ำยามาตรฐานสำหรับการปรับเทียบที่หลากหลาย รวมทั้งน้ำยาที่ใช้ในการบำรุงรักษาและทำความสะอาด

ในการปรับเทียบด้วยน้ำยามาตรฐานและใช้น้ำยาในการทำความสะอาดเป็นพื้นฐานสำหรับการใช้งานที่ถูกต้องของอิเล็คโทรด จึงทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ส่วนการอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเพราะตัวเซ็นเซอร์ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

น้ำยามาตรฐานสำหรับการปรับเทียบของ Milwaukee เป็นแบบขวดขนาด 230 มิลลิลิตร และแบบซองขนาด 20 มิลลิลิตร สำหรับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานขนาด 230 มิลลิลิตร แบบขวดมีการป้องกันการรั่ว

และมีคำแนะนำสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ ส่วนที่เป็นแบบซองมีการปิดผนึกกันแสงและอากาศ บรรจุ 1 กล่อง จะมี 25 ชิ้น

Calibration Solutions