Acid Rain

 อันตรายจากฝนกรด (Acid Rain)

          ฝนกรด คือ น้ำฝนที่มีค่าเป็นกรดมีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 เกิดจากการรวมตัวของน้ำฝนและแก๊สออกไซด์ต่างๆ ของโลหะที่เกิดจากควันเสียจากโรงงานอุตสากรรมหรือว่ารถรวมถึงควันจากการเผาไหม้อื่นๆ ปะปนอยู่ในอากาศจึงทำให้มีสมบัติเป็นกรด สร้างความเสียให้กับสิ่งต่างๆที่โดนฝนกรด ซึ่งโดยปกติจะมีค่าตำว่า pH 7 เล็กน้อยเท่านั้น

แก๊สที่สำคัญที่ทำให้เกิดฝนกรดได้

- แก๊สออกไซด์ของกำมะถัน เช่น แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
- แก๊สออกไซด์ของคาร์บอน เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
- แก๊สออกไซด์ของไนโตเจน เช่น แก๊สซัลไนโตเจนไดออกไซด์

          สิ่งที่ทำให้เกิดแก๊สต่างๆ เหล่านี้ที่ทำให้เกิดฝนกรดนั้น ได้มาจากหลายที่ในปัจจุบันอย่าง เช่น การปล่อยควันมลพิษของเสียออกจากโรงงาน ควันจากการเผาไหม้รถยนต์ และการเกิดไฟป่า เป็นต้น การกระทำเหล่านี้ทำให้เกิดแก๊สที่ส่งผลต่ออากาศแล้วมาเป็นฝนกรดได้ เมื่อฝนที่ตกลงมานั้นมีค่าความเป็นกรดแล้วจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต อย่างเช่นปลาตายได้เพราะว่าได้รับน้ำที่เป็นกรดมากไป พืชไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้และจะตาย พื้นผิวบริเวณต่างๆ เกิดการกัดกร่อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง ถนน หลังคาสังกะสี หรือว่าวัสดุที่มีเหล็ก น้ำไม่สามารถที่จะนำมาบริโภคได้ หากนำมาใช้อาจจะเปิดโรคต่างๆ ตามมา

           การแก้ไขและป้องกันปัญหาฝนกรด การลดปัญหาฝนกรดสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีการลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ที่จะเข้าสู่บรรยากาศจากโรงงานไฟฟ้า ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป วิธีที่ง่ายที่สุดคือการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถช่วยโลกด้วยวิธีนี้ได้  อีกทางเลือกหนึ่งคือการคัดเลือกเชื้อเพลิงที่จะนำมาใช้ เช่น ถ่านหินจากแหล่งๆ หนึ่งอาจมีปริมาณซัลเฟอร์และไนโตรเจนน้อยกว่าอีกแหล่งๆ หนึ่งอย่างเห็นได้ชัด และถ่านหินบางแหล่งอาจสามารถล้างกำจัดสารซัลเฟอร์และไนโตรเจนออกไปก่อนได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้เชื้อเพลิงที่ปลอดสารซัลเฟอร์และไนโตรเจนแล้ว ก็จะสามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ได้เป็นปริมาณมาก การใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินในยานพาหนะทั่วไปก็ผลิตก๊าซไนโตรเจนออกไซด์น้อยกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ อีกด้วย สำหรับเชื้อเพลิงที่น่าจับตามองในการป้องกันปัญหาฝนกรดมากที่สุดเห็นจะเป็นก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติปลอดจากซัลเฟอร์และมีไนโตรเจนอยู่เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของก๊าซธรรมชาติคือความที่มันมีราคาค่อนข้างแพง มีปริมาณน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ จึงเป็นปัญหาสำหรับประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจในการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ช่วยรักษาโลกชนิดนี้