เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple type K คืออะไร?


เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple Type K  คือ เซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิหรือหัววัดอุณหภูมิที่ผลิตจากโลหะ Nickel Alumel และ Nickel Chromium เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด มีความแม่นยำสูง ตอบสนองรวดเร็ว และมีช่วงการวัดอุณหภูมิที่กว้าง เหมาะสำหรับงานวัดอุณหภูมิระดับกลางถึงสูง

Thermocouple จะแบ่งเป็น Class ตามมาตรฐาน IEC 60584 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหมาะสม คุ้มค่าในการเลือกใช้กับงานที่ต้องการ คือ งานความละเอียดและแม่นยำสูง กับงานที่ต้องการความละเอียดไม่สูงมากนัก ซึ่ง Thermocouple Type K จะมีอยู่ 2 Class ที่นิยมใช้กันมาก คือ Class 1 (ค่าความคาดเคลื่อนต่ำ) Class 2 (ค่าความคาดเคลื่อนสูง)

 

กราฟค่าความคลาดเคลื่อนของ Thermocouple Type K Class 1 และ Class 2
 

ชนิด

ชนิดวัสดุของโลหะ

มาตรฐาน

Class

ช่วงวัดอุณหภูมิณหภูมิ

ค่าความผิดพลาด

Type K

NiCr - NiAI (NiCr - Ni)
นิกเกิลโครเมียม - นิกเกิลอลูมิเนียม
(นิกเกิลโครเนียม-นิกเกิล)+ธาตุอื่นๆ
 

IEC 60584

Part 2

1

-40 ... + 1000 °c

± 1.5 °c

2

-40 ... + 1200 °c

± 2.5 °c

 

ตารางแสดงชนิดวัสดุของโลหะ มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิ และค่าความคลาดเคลื่อนของ Thermocouple Type K 

 

     โดยการทดสอบในส่วนของ Class 1 นั้นจะพิจารณาจากการผลิตว่าในส่วนของตัวนำ นิกเกิลโครเมียม - นิกเกิลอลูมิเนียมและวัสดุที่หุ้มรอยต่อที่แนบสนิทกันเพื่อความแข็งแรงทนทาน โดยตัวนำต้องมีขนาดมากกว่า 0.5 มิลลิเมตร และการทดสอบนั้นจะต้องใช้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว เพื่อนำไปใช้กับงานในลักษณะที่ต้องเจอกับสภาวะการกัดกร่อนได้
     การทดสอบนั้น จะนำส่วนของตัวนำนิกเกิลโครเมียม – นิกเกิลอลูมิเนียมมาผสมกับธาตุอื่นๆเพื่อทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นเมื่อนำไปใช้งานในลักษณะที่มีการแปลผันของอุณหภูมิขึ้นๆลงๆ จึงเป็นที่นิยมใช้งานมากในส่วนของ  Class 2 การทดสอบจะเป็นการนำ เทอร์โมคัปเปิล Type K Class 2 เข้าสอบเทียบทางแล็ป เพื่อทดสอบหาค่า Tolerances  เทียบกับ Class 1 และดูค่า ERROR ไม่เกิน 20%  ดังค่าในตาราง

 

Thermocouple-1

ตารางทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อน

 

โดยลักษณะงานที่ใช้งานกับ Thermocouple Type K   Class 1 ใช้กับงานอุตสาหกรรม เช่น วัดใน Boiler ถังไซโลที่มีความดัน   เตาเผา  เป็นต้น

Thermocouple-2

Thermocouple Type K   Class 2 จะใช้กับงานวัดทั่วไป ใช้ต่อกับ Thermometer ในการวัดค่าด้านต่างๆ เช่น ทางด้านอาหาร พื้นผิววัสดุ  อุณหภูมิในตู้อบ-ตู้ทำความเย็น เป็นต้น

PONPE-421PRPONPE 421PR

PONPE-423PRPONPE 423PR1