เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

THERMO-HYGROMETER เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น คืออะไร ?

THERMO-HYGROMETER (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นนี้จะทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นตามระดับความร้อนหรือความเย็น อุณหภูมิการควบแน่นหรือการเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้า เพื่อคำนวณหาค่าความชื้นในอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น เช่น ในโรงพยาบาล, ห้อง Lab, รถขนส่ง, ห้องควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร, งานโกดัง, ห้องแช่เย็น หรือห้องเก็บสารเคมี ยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยใช้เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THERMO-HYGROMETER) เป็นเครื่องมือที่สอบให้ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

 

THERMO-HYGROMETER มีกี่ประเภท

ประเภทของ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น THERMO-HYGROMETER 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Analog Thermo-Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หน้าจอในการวัดแบบเข็ม
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นAnalog   
                              สินค้ารุ่น AW008                                                                  สินค้ารุ่น TH101B 
 
2. Digital Thermo-Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หน้าจอแบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นDigtal   
                              สินค้ารุ่น TESTO 608-H1                                                       สินค้ารุ่น GSP-6 

 
รูปแบบของ THERMO-HYGROMETER

แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ แบบตั้งโต๊ะ-แขวนผนัง

     จุดเด่นของเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบตั้งโต๊ะ  คือ มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่มองเห็นตัวเลขได้ชัดเจน ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถแขวนติดผนัง วางบนโต๊ะ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งแบบแยกโพรบ และมีโพรบในตัว บางรุ่นสามารถบันทึกข้อมูลได้ นำข้อมูลที่บันทึก Export ออกได้ทั้งรูปแบบ PDF / Excel และ MS Word บางรุ่นสามารเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ดูข้อมูล Real time ส่วนมาก Thermo Hygrometer แบบแขวนผนัง- ตั้งโต๊ะ ใช้วัดอุณหภูมิและความชื้นในบ้าน ห้องทดลอง ห้องเก็บสารเคมี , ห้องสอบเทียบ ฯลฯ

 

การใช้งาน THERMO-HYGROMETER ที่ถูกต้อง

1. ควรวางไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดหรือในระดับสายตา
2. แขวนเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นหรือวางไว้บนโต๊ะที่อยู่บริเวณกลางห้อง เพื่อให้เครื่องมือสามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ถูกต้อง ไม่ควรติดไว้บริเวณประตูหรือหน้าต่างที่เปิด-ปิดตลอดเวลา เพราะอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้เครื่องมือแสดงค่าที่ผิดพลาดจากค่าที่ไม่คงที่


THERMO-HYGROMETER (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น) รุ่นแนะนำ

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นPONPE 490PONPE 490 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นHTC-2HTC-2 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นHY-303CHY-303C