TDS

การวัดค่า Total dissolved solids (TDS) ด้วย TDS Meter

 

TDS (Total Dissolve Solid) คืออะไร?

     TDS (Total Dissolve Solid) คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เนื่องจากมีขนาดเล็ก มีหน่วยวัดเป็น mg/l , ppm หรือ ppt  ในเครื่องจักรบางประเภทจำเป็นต้องควบคุมค่า TDS เช่น คูลลิ่งทาวเออร์ , บอยเลอร์  นอกจากนี้น้ำเสียที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมหมักดอง  จำเป็นจะต้องตรวจหาค่า TDS ในน้ำทิ้งเพื่อ วัดคุณภาพน้ำ เช่นกัน

     น้ำบริสุทธิ์นั้นเป็นเพียงโมเลกุลที่ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม ประกอบกันเป็น  H2O นอกจากนั้นสิ่งอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในน้ำ ต้องถือว่าเป็นสิ่งเจือปนทั้งหมด  ซึ่งสิ่งเจือปนในน้ำนั้นจะมีอยู่ 3 สถานะ คือ ของแข็ง  ของเหลว  และ ก๊าซ

เครื่องวัดค่า TDS (TDS Meter)

     เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS (Total Dissolved Solids) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า TDS (Total  Dissolved Solids) ใช้สำหรับวัดปริมาณรวมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำโดยจะวัดหน่วย ppm เครื่องวัดคุณภาพน้ำสามารถวัดระดับความบริสุทธิ์ของน้ำโดยรวมซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอในในหน่วย ppm (ส่วนในล้านส่วน)  เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับวัดน้ำดื่ม น้ำจากเครื่องกรองน้ำ ไฮโดรโปนิกส์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระบบน้ำ RO / DI สระว่ายน้ำ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องของการเกษตร และการเพาะปลูกซึ่งจะสามารถส่งผลดีในการปลูกพืชอีกด้วย

TDS Meter

                                สินค้ารุ่น TDS-3                                                        สินค้ารุ่น AP-1

ค่ามาตรฐาน ของ TDS (Total Dissolve Solid)

     ค่าสูงสุดของสิ่งเจือปนในน้ำ หรือ ค่า TDS ไม่ควรเกิน 500 mg/L หรือ 500 ppm  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในระบบน้ำจะมีค่า TDS เกิน 500 mg/L แต่หากค่า TDS เกิน 1000 mg/L จะเป็นน้ำที่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะค่า TDS ที่สูง จะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของสิ่งเจือปนที่อันตรายและต้องมีการตรวจสอบเพิ่ม เติม โดยส่วนใหญ่ ค่า TDS สูง จะเกิดจากน้ำมีส่วนผสมของ โปตัสเซียม , คลอไรด์ และ โซเดียม ซึ่งหากมีอยู่ไม่มากก็จะไม่มีผลในระยะสั้น แต่ ค่า TDS ที่สูงก็อาจมีสารพิษ เช่น ตะกั่ว ไนเตรท แคดเมียม ละลายอยู่ ซึ่งสารดังกล่าวอาจแสดงผลกระทบในระยะสั้น

Standard

                                                            ตาราง ค่า TDS มาตรฐาน

ประโยชน์อื่น ๆ ในการทดสอบค่า TDS (Total Dissolve Solid)

1. รสชาติ/สุขภาพ น้ำที่มีรสชาติแปลก ๆ เช่น เค็ม, ขม หรือเหมือนมีโลหะผสมอยู่ เมื่อวัดหาค่า TDS ในน้ำดื่ม   มักจะได้ค่าที่สูง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงแร่ธาตุที่เป็นพิษ คำแนะนำของ EPA แนะนำค่า TDS สูงสุดในน้ำไม่ควรเกิน 500 มก./ลิตร (500ppm.)
2. ทดสอบคุณสมบัติของฟิลเตอร์เครื่องกรองน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการกรองมีคุณภาพสูง หรือเพื่อตรวจดูว่า ควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่ได้หรือยัง
3. ค่า TDS (Total Dissolve Solid) จะบอกค่าความ กระด้างของน้ำ ได้ ซึ่งความกระด้างของน้ำเป็นสาเหตุของการก่อตัวของหินปูนในท่อ หรือตามวาล์ว
4. ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับของแร่ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำควรจะมีค่าเท่ากับที่ อยู่ตามธรรมชาติของมัน การตรวจระดับ TDS และ PH ในน้ำจะมีความสำคัญมาก
5. การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ การวัดค่า TDS เป็นการวัดปริมาณสารอาหารทั้งหมดในสารละลายที่ดีที่สุด
6. สระว่ายน้ำ และสปา การวัดระดับ TDS จะช่วยควบคุมเพื่อป้องกันปัญหาเรื้อรังได้
7. ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งจากบ่อบำบัดโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

 

ขอแนะนำ TDS METER เครื่องวัดมวลสารรวมละลายในน้ำ Total dissolved solids

 

TDS TDS Meter

 

                                              สินค้ารุ่น COM-80                                                                                                 สินค้ารุ่น PONPE 596