เครื่องวัดความเงา

การเลือกใช้ เครื่องวัดความเงา (Gloss meter)


ความเงาคืออะไร

    ความเงา (Gloss meter) เป็นแง่มุมหนึ่งของการรับรู้ทางสายตาของวัตถุ เป็นคุณลักษณะของพื้นผิวที่ทำให้มีลักษณะเป็นมันหรือเงา เป็นโลหะหรือด้านความเงาเป็นภาพที่เกิดจากการประเมินพื้นผิว ยิ่งสะท้อนแสงโดยตรงมากเท่าไร  ก็ยิ่งเห็นความแวววาวได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น เอฟเฟคเงาขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของแสงกับคุณสมบัติทางกายภาพของพื้นผิวตัวอย่าง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลอื่นๆ คือมาตราส่วนการประเมินทางสรีรวิทยา ดวงตาของมนุษย์ยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการประเมินความแตกต่างของความเงา อย่างไรก็ตามการควบคุมพื้นผิวด้วยสายตาไม่เพียงพอ เนื่องจากเงื่อนไขการประเมินไม่ชัดเจน ผู้คนมองเห็นและตัดสินต่างกัน
 เงาสะท้อน


    นอกจากนี้การรับรู้อัตนัยของรูปลักษณ์นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวด้วย สิ่งที่มันเงาสำหรับผู้ผลิตกระดาษอาจดูน่าเบื่อแต่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ความเงาวัดจากการโฟกัสที่ภาพสะท้อนไม่ใช่การโฟกัสที่พื้นผิวเพียงอย่างเดียว สายตาและอารมณ์มีบทบาทชี้ขาดในการตัดสินด้วยภาพ สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ดวงตาของเราจดจ่ออยู่ เราประเมินพื้นผิวโดยเน้นที่ภาพสะท้อนของแหล่งกำเนิดแสง เพื่อรับประกันการประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้และใช้งานได้จริงจำเป็นต้องกำหนดลักษณะที่ปรากฏด้วยเกณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์และวัดได้ การระบุลักษณะที่ปรากฏที่แม่นยำไม่เพียงช่วยควบคุมคุณภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพและปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมอีกด้วย

ความเงาที่มนุษย์มองเห็นแตกต่างกันอย่างไร 

    หากวัดการเคลือบสองแบบที่ต่างกัน สายตามนุษย์จะตรวจจับหน่วยความเงาได้จำนวนเท่าใด จะมีการรับรู้ว่าหน่วยความมันวาวต่างกันกี่หน่วย เมื่อทำการวัดที่ 60 องศา ความแตกต่างที่ตรวจพบได้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับความมันวาวของตัวอย่าง เช่น ความแตกต่าง 3.0 GU ที่วัดบนพื้นผิวด้านมาก (อาจเป็น 5GU) จะเห็นได้ด้วยตามนุษย์ แต่เคลือบด้วยเงาที่สูงกว่า (บางที 60 GU ) ความแตกต่างจะสังเกตได้ยากมาก วิธีเดียวที่สามารถกำหนดพิกัดความเผื่อสำหรับผลิตภัณฑ์คือการทดลอง 

    อีกทางเลือกหนึ่งคือเปลี่ยนเป็นเครื่องมือวัดความเงาที่มุม 20/60/85 องศา เครื่องวัดความเงา 85 องศามีความไวต่อความแตกต่างของความเงาที่ต่ำกว่า 10 GU  @ 60° และ 20 องศามีความละเอียดสูงกว่าในการเคลือบแบบเงาสูง (สูงกว่า 70 GU @ 60) °)   ข้อดีของการใช้มุมทั้งสามคือมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นกับความแตกต่างของความเงา จากประสบการณ์ของเรา ความแตกต่างของเงาที่ 5 GU เมื่อวัดด้วยรูปทรงที่ถูกต้องจะปรากฏต่อผู้สังเกตการณ์ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

ความเงาสูงๆ เคลือบด้านกึ่งเงา

high gloss

low gloss

พื้นผิวที่เรียบลื่นและขัดมันอย่างดีจะสะท้อนภาพได้อย่างชัดเจน แสงที่ตกกระทบจะสะท้อนโดยตรงบนพื้นผิว กล่าวคือ เฉพาะในทิศทางหลักของการสะท้อนเท่านั้น มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน บนพื้นผิวที่ขรุขระ แสงจะกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศทาง คุณภาพการขึ้นรูปของภาพลดลง วัตถุที่สะท้อนกลับไม่สว่างแต่เบลอ ยิ่งแสงกระจัดกระจายสม่ำเสมอมากเท่าไร แสงสะท้อนที่ส่องไปยังทิศทางหลักก็จะยิ่งเข้มน้อยลงเท่านั้น และพื้นผิวที่มืดลงก็จะยิ่งปรากฏ

วิธีวัดความเงา ความเงาวัดได้อย่างไร

    ความเงาวัดจากการส่องแสงในปริมาณที่ทราบที่พื้นผิวและหาปริมาณการสะท้อนแสง มุมของแสงและวิธีการวัดแสงสะท้อนนั้นกำหนดโดยพื้นผิว

detector

ความเงาวัดโดยใช้เครื่องวัดความเงาหรือที่เรียกว่า Gloss meter  ซึ่งจะนำแสงไปยังพื้นผิวทดสอบในมุมหนึ่งๆ และวัดปริมาณการสะท้อนไปพร้อม ๆ กัน ประเภทของพื้นผิวที่จะวัดจะเป็นตัวกำหนดมุมของเครื่องวัดความเงาที่จะใช้และรุ่นของเครื่องวัดความเงา ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับวัสดุและมุมของการส่องสว่าง ในกรณีของอโลหะ (สารเคลือบ พลาสติก) ปริมาณแสงสะท้อนจะเพิ่มขึ้นตามมุมการส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น แสงที่ส่องสว่างที่เหลืออยู่จะแทรกซึมวัสดุและถูกดูดซับหรือกระจัดกระจายไปตามสี

detector
 
โลหะมีการสะท้อนที่สูงกว่ามากและขึ้นอยู่กับมุมด้วย ผลการวัดของเครื่องวัดความเงานั้นสัมพันธ์กับปริมาณแสงสะท้อนจากมาตรฐานแก้วสีดำที่มีดัชนีการหักเหของแสงที่กำหนดไว้ ไม่ใช่กับปริมาณแสงที่ตกกระทบ ค่าการวัดสำหรับมาตรฐานที่กำหนดนี้มีค่าเท่ากับ 100 หน่วยความเงา วัสดุที่มีดัชนีการหักเหของแสงสูงกว่าสามารถมีค่าการวัดที่สูงกว่า 100 หน่วยความเงา (GU) 
ในกรณีของวัสดุโปร่งใส ค่าการวัดจะเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการสะท้อนหลายครั้งในวัสดุจำนวนมาก เนื่องจากสามารถสะท้อนค่าโลหะได้สูงถึง 2,000 GU สำหรับการใช้งานเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติที่จะบันทึกผลการวัดเป็น % การสะท้อนของแสงที่ส่องสว่าง ต้องระบุเครื่องวัดความเงาและขั้นตอนการจัดการในระดับสากลเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบค่าการวัดได้ มุมของการส่องสว่างมีอิทธิพลสูง เพื่อให้ได้ความแตกต่างที่ชัดเจนตลอดช่วงการวัดที่สมบูรณ์ตั้งแต่ความเงาสูงไปจนถึงผิวด้าน จึงมีการกำหนดรูปทรงที่แตกต่างกัน 3 แบบ กล่าวคือ 3 ช่วงที่แตกต่างกันโดยใช้เครื่องวัดความเงามุม 60°

Gloss Range with 60° Gloss Meter
Measure With:
 

 If Semi Gloss - 10 to 70 GU
If High Gloss > 70 GU
If Low Gloss < 10 GU

60 °
20 °
85 °

ในกรณีศึกษานี้ ตัวอย่าง 13 ตัวอย่างถูกจัดลำดับด้วยสายตาตั้งแต่ผิวด้านไปจนถึงความเงาสูงและวัดด้วยรูปทรงที่ระบุ 3 แบบ ในความลาดชันของเส้นโค้ง ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างสามารถวัดได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ส่วนที่แบนราบ เรขาคณิตของการวัดจะไม่สัมพันธ์กับภาพอีกต่อไป การวัดความเงาสำหรับการใช้งานใดๆ ไม่ว่าจะจัดการกับการใช้งานเฉพาะหรือต้องการโซลูชันสากลสำหรับตัวอย่างที่มีความมันวาวสูงต้องเลือกเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมากๆในการใช้งาน


gloss

gloss


เครื่องวัดความเงา GLOSS METER รุ่นแนะนำ

mn55

gm-268

yg60s