บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด ปิดทำการ วันที่ 28 ธค 2562 ถึง 1 มค 2563 

*เปิดทำการปกติ 2 มค 2563 คะ