แจกข้าวฟรี สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19  วันที่ 14-30 เมษายน 2563

 

 • 1
 • 2
 • 282627
 • 282628
 • 282629
 • 282640
 • 282654
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • S__36175885
 • S__36216837
 • S__36216838
 • S__36339745_0