Project: สอนการใช้งานเครื่องวัดความชื้น รุ่น MB65, GM640 และเครื่องวัดแสง รุ่น LT40 

สถานที่: ศูนย์วิจัยกรุงเทพ / จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 MB65

  • S__2048003
  • S__2048004