Training ส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งาน เครื่อง GT SONIC-D27 เครื่องล้างความถี่สูง ULTRASONIC CLEANER ขนาด 27 ลิตร

สถานที่      ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120        

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

GT SONIC-D27