Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน เครื่่อง PONPE 250LRH ตู้บ่มเชื้อ COOLING INCUBATOR

สถานที่จัดส่ง บริษัท  พี.พี.เอส.ทูน่า จำกัด  31/20 หมู่ 3 ซอยพัฒนา ซอย 1 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วันที่ 30 กันยายน 2563