Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน  เครื่่อง PH-009IA JEDTO PEN TYPE PH METER เครื่องวัดค่ากรดด่าง แบบปากกา จำนวน 575 เครื่อง

สถานที่จัดส่ง บริษัท วาริ รีซอร์สเซส จำกัด  8 ซอยรามคำแหง 187/1 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510   

วันที่  16 พฤศจิกายน 2563 

 PH-009IA