Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน เครื่่อง 39240 EXTECH WATERPROOF THERMOMETER เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน  39 เครื่อง

สถานที่จัดส่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 14/5 หมู่ 6 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000   

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563