Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน PH900 AMTAST เครื่องวัดค่าPH แบบกันน้ำ

สถานที่จัดส่ง   จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

PH900