งานติดตั้งบริการนอกสถานที่ PONPE 591DO  PONPE 592 เครื่องวัดและควบคุมค่าพีเอช และค่าออกซิเจนในน้ำ 

OXYGEN PH/ORP CONTROLLER  แบรนด์ PONPE INSTRUMENTS

สถานที่จัดส่ง ลดาวัลย์ พระราม 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

PONPE 591DO
PONPE 592