ตู้อบความร้อน DRYING OVEN รุ่น BPG-9056A

สถานที่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2023