งานติดตั้งบริการนอกสถานที่   PONPE 592BPH เครื่องวัดและควบคุมค่าพีเอช 

 

สถานที่จัดส่ง บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566
PONPE 592  PH/ORP CONTROLLER เครื่องวัดและควบคุมพีเอช

PH/ORP Controller

ORP

PH

Controller

Controller

Controller